Όροι Επιστροφής Ανταλλακτικών

Προς καλύτερη εξυπηρέτηση σας από το www.carseshop.gr, όσον αφορά τις επιστροφές ανταλλακτικών και την αντικατάστασή αυτών από την εταιρεία, παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται παρακάτω. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία επιστροφής είναι οι εξής:

 

1. Η ημερομηνία επιστροφής του ανταλλακτικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 14 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του τιμολογίου αγοράς.

 

2. Η εγγύηση των ανταλλακτικών καλύπτεται μόνο και εφόσον εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. (Η εταιρεία www.carseshop.gr δεν έχει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας)

 

3. Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του www.carseshop.gr

  Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του www.carseshop.gr  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.  Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ’ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του,  κατόπιν συνεννόησης με το www.carseshop.gr.  Στην περίπτωση αυτή,  η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενο το www.carseshop.gr με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής του www.carseshop.gr  και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του www.carseshop.gr.
  Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.  Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν,  κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με το www.carseshop.gr τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
  Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ. ) και πλήρη την συσκευασία του εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους στον πελάτη.   Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το www.carseshop.gr ,  η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας  με επιμέλεια του www.carseshop.gr  ή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.
  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή,  το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη,  το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

4. Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη 

  Υπαναχώρηση:  Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων (νόμος 2251/94),  επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του  κατάσταση,  με το σύνολο των εξαρτημάτων του,  των εντύπων που το συνοδεύουν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ.) και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.-Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει με αποστολή τους,  επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, με μέσα της απολύτου επιλογής του www.carseshop.gr κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του www.carseshop.gr. 
  Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή,  μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους.
  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη,  το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου  τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

5. Η Αίτηση Εγγύησης-Επιστροφής του www.carseshop.gr, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως σε κάθε της πεδίο και με κάθε λεπτομέρεια. Με την συμπλήρωση της αίτησης, ο εκάστοτε πελάτης, δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους της εταιρείας.

 

Για να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση χειρόγραφα πατήστε .