Όροι του my cars eshop

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του Προγράμματος Επιβράβευσης «my cars eshop» της εταιρείας Carseshop ατομική εταιρεία (η «Εταιρεία»). Τα μέλη του my cars eshop απολαμβάνουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. Πληροφορίες για τις παροχές του my cars eshop θα βρείτε στον ιστότοπο www.carseshop.gr .  Η συμμετοχή στο my cars eshop σημαίνει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το μέλος των παρακάτω όρων.

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ my cars eshop 

1.1. Εγγραφή: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση εγγραφής στο my cars eshop και να την υποβάλλει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο my cars eshop είναι η συμπλήρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email). Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την υποβολή της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο. 

1.2. Ιδιότητα Μέλους: O αιτών αποκτά την ιδιότητα του μέλους του my cars eshop εφόσον λάβει από την Εταιρεία την κάρτα μέλους με τα προσωπικά του στοιχεία. Το μέλος οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@carseshop.gr . Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προνομιών εξαιτίας της μη έγκαιρης ή ακριβούς ενημέρωσης της για αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του μέλους.  Κάθε μέλος δικαιούται να έχει μόνο έναν λογαριασμό συμμετοχής στο my cars eshop  ενώ η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί, ενοποιήσει ή απενεργοποιήσει τυχόν επιπλέον λογαριασμούς. 

1.3. Κάρτα my cars eshop: Η κάρτα my cars eshop και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν δεν είναι μεταβιβάσιμη, δεν μπορεί να αντιγραφεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο παρά μόνο από το μέλος στα στοιχεία του οποίου εκδόθηκε. Η κάρτα my cars eshop αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και πρέπει να επιστρέφεται σε αυτήν κατόπιν αιτήματος της, ή να καταστρέφεται όταν δεν είναι πλέον έγκυρη για χρήση.  Η κάρτα my cars eshop προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση από τo μέλος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.  Η κάρτα my cars eshop αποτελεί ευθύνη του μέλους και η Εταιρεία δεν διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της. Επιπλέον η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από το γεγονός ότι το μέλος δεν έχει εξασφαλίσει τη φύλαξη της κάρτας του. Ειδικότερα, σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το μέλος θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως προς τούτο την Εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η δόλια χρήση αυτής και να διευκολυνθεί η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί πόντοι σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα κάρτα. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης πόντων σε περίπτωση που δεν ενημερώθηκε εγγράφως και εγκαίρως για την απώλεια της 

 1.4. Το μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από το my cars eshop ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο την Εταιρεία. 

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ my cars eshop

2.1. Προνόμια: Τα μέλη του my cars eshop δικαιούνται προνόμια (όπως ενδεικτικά εκπτώσεις, πόντους, ειδικές προσφορές, κλπ) τα οποία η Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί ή καταργεί. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν κάθε φορά μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας www.carseshop.gr , διαφημιστών φυλλαδίων,  ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms). Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μην λαμβάνει ενημέρωση για τα προνόμια του αλλά στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις της από το my cars eshop οπότε και θα υποχρεωθεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό μέλους καταργώντας και την κάρτα συμμετοχής my cars eshop .  Τα προνόμια ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται από τον χρόνο ενεργοποίησης της κάρτας my cars eshop και εφεξής α) είτε από τα  φυσικά καταστήματα cars eshop της Εταιρείας στην Ελλάδα β) είτε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας www.carseshop.gr, εφόσον η παραλαβή και πληρωμή πραγματοποιείται σε φυσικό κατάστημα cars eshop της Εταιρείας. Τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) αγορών σε Λιπαντικά αυτοκινήτων , Μπαταρίες αυτοκινήτων , Ελαστικά αυτοκινήτων , βρεφικά και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου , Εργαλεία για συνεργεία αυτοκινήτων και Μεταχειρισμένα αυτοκινήτα και για κάθε 2€ (ευρώ) αγορών σε προϊόντα οπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων κατά τα ανωτέρω, το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.carseshop.gr.  Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος οπως καποιο ανταλλακτικο αυτοκινήτου αξίας 300€ (ευρώ), το μέλος κερδίζει 150 πόντους. Για αγορά μιας Μπαταρίας αυτοκινήτου αξίας 50€ (ευρώ) το μέλος κερδίζει 50 πόντους .

2.3. Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος στα φυσικά καταστήματα cars eshop Ελλάδας.  Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν εφόσον παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος αγοράς και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την πρώτη (1η) κλίμακα εξαργύρωσης των 700 πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων.  Παράδειγμα: Το μέλος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 55,90€ (ευρώ) και εξαργυρώνει 2.000 πόντους αξίας 50€ (ευρώ). Το μέλος πληρώνει τη διαφορά 5,90€ (ευρώ). Τα ευρώ που εξαργυρώνει  το μέλος (ανάλογα την κλίμακα εξαργύρωσης) αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους.

2.4. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί για το σύνολο των πόντων που διαθέτει καθώς και για το ποσό των πόντων που μπορεί να εξαργυρώσει από τον ιστότοπο της Εταιρείας www.carseshop.gr, τα ταμεία των φυσικών καταστημάτων cars eshop εντός της ελληνικής επικράτειας ή μέσω e-mail στο info@carseshop.gr .  Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 

2.5. Ακύρωση και επιστροφή πόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης ή υπαναχώρησης από την αγορά, θα αφαιρούνται αυτομάτως οι πόντοι που συλλέχθηκαν κατά τη συναλλαγή αυτή.  Δεν είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή προϊόντος που αγοράσθηκε από το μέλος αποκλειστικά μέσω εξαργύρωσης πόντων, παρά μόνο με ίδιο αντίστοιχης αξίας προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς όπου αναφέρεται και η εξαργύρωση των πόντων. 

2.6. Λήξη πόντων. Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη ισχύουν για δώδεκα (12)  μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν. Κατ’ εξαίρεση, οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη τους, εάν η λήξη του 12μήνου συμπίπτει με την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν με σχετικά παραδείγματα λήξης πόντων στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.carseshop.gr . 

To top

Δημιουργία Νέου Λογαριασμού

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Συνδεθείτε εδώ Ή Επαναφορά κωδικού